x

تاجیکستان و ترکمنستان یکدیگر را ‘شریکان استراتژیک’ اعلام کردند


تاجیکستان و ترکمنستان روابط خود را به سطح “شریکی استراتژیک” بالا برده و ۱۳ سند همکاری امضا کرده اند. بیانیه مشترک رهبران دو کشور حاکی است که هردو رهبر خواستار استقرار هرچه زودتر ثبات در افغانستان شده و این امر را برای اجرای طرحهای بزرگ منطقه ای در زمینه های ترابری، انرژی و ارتباطات مهم خوانده‌اند.