x

یک قرن بعد از انقلاب روسیه؛ داستان یک شهر و کشوری که تاریخش مدام دستخوش تغییر است


صد سال از انقلاب روسیه می گذرد. به همین مناسبت استیون روزنبرگ، خبرنگار بی‌بی‌سی در مسکو، به نقاط مختلف روسیه سفر کرده و گزارش‌های ویژه‌ای تهیه کرده که در طی هفته پخش شد.