x

یادی از گروه کُر ملی ایران و گفتگو با رهبر آن، آلفرد ماردویان


چهل و پنج سال پیش در چنین روزهایی، برای نخستین بار، کُرِ ملی در ایران بنیان نهاده شد. فعالیت‌های گسترده‌ی این گروه، تنها پنج سال ادامه پیدا کرد و با پیروزی انقلاب اسلامی پایان یافت