x

نخستین گردهمایی معلولان در دوشنبه


نخستین انجمن افراد دارای معلولیت در تاجیکستان همراه با برنامه های هنری و تفریحی در مرکز اسماعیلیه شهر دوشنبه، پایتخت این کشور، برگزار شده است. در این انجمن که اخیرا به مدت دو روز برگزار شد، بیش از ۷۰ نفر از افراد دارای معلولیت از گوشه و کنار تاجیکستان شرکت کردند.