x

سفر هوایی چه تاثیری بر مغز شما می‌گذارد؟


سفر با هواپیما دیگر به یکی از فعالیت‌های معمول زندگی روزمره تبدیل شده است، اما هنوز بدن و مغز ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد.