x

دو متهم به پول‌شویی در افغانستان به ۱۸ ماه زندان محکوم شدند


دادگاهی در کابل دو صراف افغان را که متهم به پول‌شویی هستند، به دلیل پرداخت رشوه برای مختومه شدن پرونده شان به ۱۸ ماه زندان محکوم کرد. تاکنون دادگاه درباره اتهام اصلی آنان که پول‌شویی است حکمی صادر نکرده و پرونده این اتهام ناتکمیل است.