x

اسپانیا در صدد بازداشت پوجدمان است


قاضی دادگاهی در مادرید برای کارلس پوجدمان، رهبر برکنار شده کاتالونیا و چهار تن از همکاران او حکم بازداشت در اروپا را صادر کرده است. آقای پوجدمان و این۴ نفر در بلژیک هستند.